Vitenskapelige Råd

Herbalife informasjon - Optimal ernæring - Vektkontroll
- Herbalife index

Mark Hughes laboratorium for celleernæring og molekylær ernæring ble opprettet ved UCLA Center for Human Nutrition takket være en generøs donasjon fra Herbalife. Målet med laboratoriet er å føre ernæringsvitenskapen til nye kunnskapsnivåer ved å benytte den mest
avanserte forsknings- og utviklingsteknologien som finnes i dag. Som et resultat av dette vil Herbalife føre an i utviklingen av nye vitenskapelige standarder innenfor områdene ernæring og urteprodukter.

Som et ledd i arbeidet med å utvikle banebrytende velværeprodukter går Herbalife i spissen for å bryte ny mark innenfor ernæringsvitenskapen. Det gjør vi ved å dra nytte av ressurser som vårt nye vitenskapelige råd (SAB) og Mark Hughes laboratorium for
celleernæring og molekylær ernæring.

Forskerne i vårt vitenskapelige råd fører tilsyn med banebrytende forskning innenfor bruken av ernæringsprodukter for økt velvære og
vektkontroll. Gjennom studier av synergistiske kombinasjoner av urter utgjør de motoren bak produktutviklingen. Deres kliniske data bekrefter
fordelene med visse urter og bidrar til å gjøre våre sammensetninger mer nøyaktige. Rådets medlemmer fungerer som veiledere for vår produktforskning og -utvikling og sikrer at produktene har den nødvendige kvaliteten, effektiviteten og sikkerheten.

Rådet fungerer som en uvurderlig kilde til omfattende kunnskap om fordelene med våre velværeprodukter og jobber i nært samarbeid
med ledende eksperter innenfor ernæringsvitenskap, produksjon og internasjonal lovgivning.

I tillegg fungerer det nye rådet som en opplæringsressurs for Herbalifes globale nettverk av distributør. Jamie McManus, Janice Thompson,
Jonathan Liss, Kim Krumhar og Mario Rosenberg tilbyr deres ekspertise innenfor områdene sportsernæring, urtevitenskap og ytre pleie. De gir daglig veiledning innenfor ernæringsrelaterte og vitenskapelige spørsmål i forbindelse med bruken av og fordelene ved Herbalifes produkter. Teamet har løpende kontakt med distributørene og bruker tilbakemelding fra disse til å evaluere opplæringsbehovet og utvikle fremtidige opplæringsplaner.